Müslümanlar tarafınca Hicri Takvime nazaran Zilhicce ayının 10.gününden itibaren 4 gün boyunca kutlanan dini bayrama Kurban Bayramı denir. Zilhicce ayının 10, 11 ve 12 günlerine ‘Eyyâm-ı nahr’ (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife Günü denir. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatilde ilan edilir.  Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için seneler güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu yüzden Kurban Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Ortalama Bayram 33 senede bir aynı tarihlere denk gelir.

Kurbanlar Allah rızası için kesilir. Namazla başlayan Allah’a yakınlaşma, kurbanla daha ileri merhalelere erişir. Mü’min, kestiği kurbanın kanıyla birlikte günahlarının da akıp gittiğini, iç dünyasında beliren tadına doyulmaz sevinçle hisseder. Allah uğrunda fedakarlık yapmanın en güzel örneğini, kurbanıyla gösterir. Kurban onun Allah’a teslimiyetinin bir işaretidir. Ayrıca kurban onu ve ailesiyle çocuklarını her türlü bela ve musibetlerden, sıkıntılardan kurtarmaya vesile olur.