Afiş bir ilan veyahut tanıtım yapmak için özel olarak hazırlanan ve çok sayıda insanın görebileceği yerlerde asılan duvar duyurularının genel isimidir. Sergi, gösteri, ürün veyahut hizmet gibi şeylerin duyurulmasında kullanılan afişler aslında güzel sanatların bir dalıdır. Manet, Cheret, William Bradley gibi isimler Avrupa ve Amerika’da afiş tasarımları konusunda temelleri geliştirirken Sovyetler Birliği vaktinde Ekim Devrimi’nin ardında gelişen soyut afiş kavramı gibi kavramlar bu tasarımların güzel sanatlarla direk alakasının kurulmasına kapı araladı.

Kısa ve dikkat çekici metinlerle beraber görsel tasarım ögelerinin afiş çalışmaları için kullanılması en temel afiş kavramını ortaya çıkarır. Türkiye’de görülen ilk örnekler temel afiş çalışmaları için iyi birer örnek olurken 1925 seneninde ilk afiş atölyesinin açılması ile her şey değişti. İhap Hulusi Görey ülke dışında gördüğü eğitimini bitirdikten sonra ülkeye dönüp afiş çalışmaları konusunda genel yargıları değiştirecek fikirlerini yansıtma bahtı ele geçirmiştir.

Afiş çalışmaları tarihsel olarak gelişimlerini daimi olarak devam ettirdikleri için günümüzdeki temel dinamiklerin neler olduğunu bilmek gerekir. İyi bir afiş tasarımı marka bilinirliği ve prestiji açısından çok tesirli sonuçlar alınmasını sağlar. Bu yüzden afiş çalışmaları yapılırken hem verilmek istenen ileti hem de kitlenin beklentileri iyi çözümlemelidir. Afiş tasarımı konusunda en temel noktaları doğru yapma ile ilgili ısrarcı olduğunuz vakit başarılı afiş çalışmaları sunabilirsiniz.

Mesajınız Anlık İletilmeli

Başarılı afiş çalışmaları en kısa müddette idrak eden çalışmalardır. İnsanlar bir afişe ilk baktıkları anda ya mesajınızı almalıdır ya da dikkatlerini vermelidir. Bu iki seçeneği gerçekleştiremeyen afiş çalışmaları başarısız sayılır. Günlük hayatı ele aldığımız zaman bir insan için çok sayıda etrafsal uyaran olduğunu kolayca görebiliriz. Televizyon, radyo ve internet reklamları, hayatın kendi sesleri, insanın iç dünyası, dağıtılan duyurular, her yerde dikkat çeken afişler günlük rutinde bir insanın dikkatini dağıtan şeylerden yalnızca bazılarıdır. Tüm bu karmaşanın içerisinde dikkat çeken afiş çalışmaları ilk etapta idrak edebilen ya da dikkat çeken çalışmalardır. Mesajın etkileyici ve hızlı bir şekilde iletildiği afişler insanların dikkatini daha kolay çekerler. İnsanlarla duygusal bağ kurabilen ya da bu duyguları uyaran afiş çalışmaları da başarılılar listesinde bulunurlar.

Kalabalık Yaratmayın

Başarılı afiş çalışmaları çoklukla az fakat öz ifade dilini seçenek eden çalışmalardır. Kısa tümceler ve sözcükler insanların günlük rutininde dikkatini çekebilirken bu arada daha kolay idrak edirler. Afişlerde ileti kaygısı olmalı ancak bu kaygı kendini çok fazla göstermemelidir. Afiş çalışmaları için seçilen tümceler insanların alaka odağı olabilecek kelimelerden oluşmalı ve kolay anlaşılmalıdır. Uzun uzun dert anlatan afiş tasarımları ancak duraklarda otobüs bekleyen kişiler tarafından okunacağından dolayı seçenek edilmeyebilir.

Sevimsiz Güç Oluşturan Afiş Çalışmaları

Başarılı bir çalışmanın insanlarda yaratacağı değişik etkiler olur. Afiş çalışmaları insanın içinde eyleme yönelecek bir güç oluşturduğu vakit başarılı kabul ediliyor. Satın almak, bilgilenmeyi istemek, alaka duymak veyahut merak etmek gibi duygular uyandıran afiş çalışmaları başarılı olduğundan dolayı mesajın muhtevası ve şekli çok ehemmiyetlidir. Kullanılan sözcüklerin imgelerle eşleştirilmesi ve insanlar için dikkat çekici bir uyaran tesirine sahip olması başarılı afiş çalışmaları için vazgeçilmezdir. Kelimelerin sayısını azaltırken tesirinin artacağı bir eşitlik kurmaya önem vermeniz afiş çalışmasının muvaffakiyet oranını yükseltir.

Özgün Tasarım Odağı

Afiş tasarımları kesinlikle özgün tasarımlar olmalı ve özgün fikirler içermelidir. Bunun ters şeklinde yapacağınız her şey çalışmanın başarısızlığını sağlama bağlar. Özgün olmayan afiş çalışmaları mutlaka ana fikre sahip çalışmalarla ilgili çağrışımların ortaya çıkmasına kapı aralar. İnsan zihninin belirli uyaranlara karşı verdiği reaksiyon ara ara geçmişe dönük anıların canlanması ile sonuçlanır. Orijinal olmayan bir fikir de bu canlanmaya kapı araladığında çalışmanın başarısızlığından rahatlıkla söz etmek olasıdır. Benzer markaları ya da firmaları çağrıştıracak muhtevalardan ne kadar uzak durulursa tasarım o kadar dikkat çekici ve akılda kalıcı olur.

Tipografi Deyip Geçmeyin

Afiş çalışmaları için muhteva ve görsel kadar tipografi de çok ehemmiyetlidir. Tipografik düzeni sağlayan yazı tipi ve font seçimi tasarımın bir parçası olması gerekli. Afiş çalışmalarının tipografisinde dikkat edilmesi şart olan iki nokta yazıların 10 metre uzaktan okunabilecek kadar büyük ve sade olmasıdır. Zira yazı tipinin tasarımın içine karışması ya da kendi içerisinde bir karmaşa yaratması verilmek istenen mesajın tesirini azaltır.

Ayrıntılardan Uzak Durun

Ansızın fazla görsel kullanılan veyahut görsel karmaşasına sebebiyet verecek tasarımlar ve fontlar kullanılan afiş çalışmaları başarısız olur. Gereksiz her ayrıntı insanlar için ek bir uyaran veyahut dikkat dağıtan olduğu için hazırladığınız afiş dahi insanları fikrinizden uzaklaştırabilir. Bu vaziyette iletinizi öne çıkarmak için diğer her unsuru biraz daha geri tasarıya çekmeniz gerekir. Bu sayede dikkat çekici bir ileti verirken kişilerin odağından uzaklaşma bahtınızı azaltabilirsiniz. Ayrıntıları azaltmanın bir diğer yararı da insanların bu tür görsellere daha çok alaka göstermesidir. Bembeyaz bir afiş üzerinde yazan 3 kelime insanlarda merak uyandırır. Bu afişin ne olduğu daha çok alaka çeker ve afiş çalışması muvaffakiyet ele geçirmiş olur.

İmge Seçimi

 

Afiş çalışmaları imgesel anlatımlar ve çarpıcı iletiler üzerine şekillenir. Bu yüzden kullanılan imgenin bir tane olması ve doğru bir şekilde öne çıkarılması gerekir. Ansızın fazla imge kafa karıştıracağından dolayı başarılı afiş çalışmaları ekseriyetle tek imge üzerinden kurgulanır. Bazen yalnızca yazılı ileti ve renkler üzerinden şekillenen tasarımların da başarılı olduğunu görebilirsiniz. İnsanların dikkatini en az dağıtan ve dikkati daha çok eyleme doğru çeken tasarımlar muvaffakiyet elde eder.

Renklerin Gücü

 

Tasarımda renklerin gücü her vakit çok ehemmiyetlidir. Tasarım ne için yapılırsa yapılsın insanların alışkanlıklarının ve bilinçaltlarının odağında renklere reaksiyon verirler. Her rengin insanlarda yarattığı tesir çok daha değişik olduğundan renk seçimi verilmek istenen iletiyle uyumlu olmalıdır. İmge ile kontrast yaratacak bir taban rengi imgenin ön tasarıya çıkmasını sağlayabilir. Renklerin sembolik manaları ve insanlara hissettirdikleri afiş çalışmasının temel fikri ile uyum içerisinde olmalıdır.

Beraber Kuvvet Doğar

 

Afiş çalışmaları çoğunlukla yan yana asılır. Ansızın fazla afiş yan yana asıldığında nasıl bir görüntü ele geçirileceğine kesinlikle tasarım mertebesinde bakmak gerekir. Tek başına dikkat çekici olan bir tasarım yan yana geldiğinde beklenen etkinin çok uzağında bir his yaratabilir. Bu yüzden gücün nasıl ortaya çıkacağına dikkat etmek ve tasarılamayı buna göre yapmak ehemmiyetlidir.

Birlikte olma noktasında dikkat edilmesi gereken bir diğer öğe afiş çalışmaları ile geri kalan her şeyin yakaladığı uyumdur. Müessesesel kimlik ya da diğer reklam ve tanıtım çalışmaları afiş çalışmaları ile uyumlu olduğu anda bütünlük ele geçirilir. Her reklam ve tanıtımın insan zihninde belirli bir yerde konumlanması markanın, ürünün ya da hizmetin güçlenmesini sağlar. Afiş çalışmasının diğer reklam çalışmaları ile bir bütünlük oluşturması aynı zamanda hedef kitlenin aklında net bir fikrin oluşmasını sağlar ve bu sayede verilmek istenen mesaj daha uzun müddet akılda kalıcı olur.